Historiek

 • Bestuurswissel

  Jan Konings heeft na het overlijden van Marcel Dictus met veel overtuiging het voorzitterschap overgenomen. Nu hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt acht hij het moment gekomen om het voorzitterschap door te geven aan Nick Michielsen uit Kalmthout, een jonge en erg geëngageerde liefhebber.

   


 • Overlijden Paula Jacobs

  41 Jaar lang was zij bereid om bij te springen. Jaar op jaar was zij ook de Kampioen loten verkopen. Hoeveel loten ze voor onze vereniging verkocht heeft weet niemand maar het zullen er vele duizenden geweest zijn.


 • COVID 19

  • Vrijdag 13 maart 2020 zouden we onze jubilarissen en medaillewinnaars n Matoshinos (P) huldigen maar… Covid19 sloeg ongenadig toe. Feest werd afgelast en alle ledenvergaderingen, tentoonstellingen en vogelbeurzen mocht van hogerhand niet plaats vinden.
   • Ook het geplande bezoek aan het vogelpark in Walsrode moest worden geannuleerd door corona.


 • Overlijden Leopold Suykerbuyk

   Pol was al 61 jaar lid van onze vereniging en vaak een stille werker bij tentoonstellingen of andere activiteiten.


 • Overlijden Jos Aerts

  overlijden van ons lid en ere-keurmeester Jos Aerts


 • Vergadering in voetbalkantine

   Eerste vergadering in het oude voetballokaal van Wildert SV aan de Elf Novemberstraat.


 • Vogelshow parochiezaal

  • Onze 62ste vogelshow ging door op 26 en 27 november 2017 in de Parochiezaal van Wildert, Sint-Jansstraat 146. Voor de eerste keer in ons bestaan werd onze tentoonstelling dus niet gehouden in zaal Flora


 • Wisseling lokaal

  • 65 jaar was onze club gevestigd bij café De Volksvriend. In deze tijd hebben we enkele keren een wissel van de wacht gehad. Na Jos Debacker en zijn vrouw Martha, bij wie het allemaal begon, kwamen zijn dochter Ria en haar man Swa Van der Velde in de zaak tot eind 2002. Toen  die het met pensioen gingen waren het Walter en Annette Schouwaert die de fakkel overnamen. Toen deze op 1 december 2015 om gezondheidsredenen stopten was het de beurt aan Wim en Ann Verdijck. Snel werd duidelijk dat zij andere plannen hadden dan  de vorige uitbaters. De zaal werd omgebouwd tot een jongerencafé in het weekend, er werd een sluitingsdag ingevoerd en 3 maal per jaar werd de zaak voor een week gesloten voor vakantie. Dit alles had voor onze club de nodige consequenties. Zo moesten we op zoek naar een nieuwe zaal voor onze tentoonstelling en vogelbeurs en moesten we het  afgelopen jaar twee keer, onverwacht, onze maandelijkse ledenvergadering houden op een andere locatie.

  Toen recent we te horen kregen dat we zouden moeten gaan betalen voor de zaal voor onze ledenvergaderingen hebben we in onderling overleg met Ann en Wim besloten om uit de Volksvriend als clublokaal te vertrekken. Na enkele mogelijkheden te hebben overwogen hebben we besloten om vanaf september 2017 onze ledenvergaderingen te gaan houden bij Natuurvriendenhuis De Berk, Oude Baan 110, 2910 Essen.


 • Overlijden Ria Debacker

  31 oktober 2016 werd Ria Debacker het slachtoffer van een dodelijk verkeersongeval. Ria was jarenlang onze gastvrouw in ons lokaal voor Annette en Walter


 • Statutaire vergadering

  Jan Suykerbuyk werd verkozen als extra bestuurslid.


 • Vernieuwde website

  De website werd volledig vernieuwd en is nu ook bruikbaar voor tablet en smartphone.


 • Overlijden Swa Van Der Velde

  Hij was jarenlang de lokaalhouder


 • Clublokaal

  Na meer dan 12 jaar geven Annette en Walter de fakkel door aan Ann en Wim Verdijck die de nieuwe lokaalhouders worden.


 • Reis Walsrode

  Voor de zevende keer trekt onze club voor een 2-daags bezoek aan het grootste vogelpark ter wereld in Walsrode (D)


 • Fotowedstrijd

  Eerste fotowedstrijd in samenwerking met de werkgroep natuurfotografie van de Kalmthoutse fotografieclub.


 • Overlijden

  Overlijden van Alois Kustermans. Alois was 81 jaar en al 42 jaar lid van de Koperwiek en was een vaste helper op onze tentoonstelling. Ook zorgde hij al jaren voor het rondbrengen van het Koperwiek-nieuws en het ophalen van lidgelden in Wildert.


 • Spelen met stellen op onze tentoonstelling

  Voor het eerst worden in ons gewest reeksen voor stellen voorzien


 • Barbecue

  Eerste barbecue georganiseerd voor de leden van de Koperwiek


 • Jeugdwerking

  Opstarten van de jeugdwerking. Doelgroep zijn kinderen tussen de 10 en 12 jaar


 • Bestuursverkiezing

  Na de verkiezing van de nieuwe bestuursleden zijn de taken als volgt verdeeld: Voorzitter: Jan Konings, onder-voorzitter: Nick Michielsen, secretaris: Jan Van Overvelt, penningmeester: Luc Boden, zaalverantwoordelijke: Eddy Beyers, Materiaalmeester: Stanny Mattheeusen, veranwoordelijke evenementen: Lutgart Konings en Fons Michielsen.


 • Overlijden

  Op 13 juni 2012 sloeg het noodlot toe. Marcel Dictus was die middag vertrokken voor een fietstochtje. In Wouwse Plantage kwam hij ten val. Ondanks de inzet van de hulpdiensten en de artsen in het ziekenhuis van Bergen op Zoom kwam later het droeve nieuws. Marcel was niet meer. Hij was in maart 84 jaar geworden. Marcel werd lid van onze club, KVK de Koperwiek – Wildert, in 1955. Nog hetzelfde jaar werd hij gevraagd om toe te treden tot het bestuur van deze explosief groeiende club. Tot het overlijden in 1959 van de toenmalige voorzitter, René Jacobs, was hij hulp-secretaris geweest. Vanaf toen was Marcel de voorzitter van onze club. Een taak die hij met grote toewijding gedaan heeft tot aan zijn dood. Marcel stond ook aan de wieg van het gewest Noord-Antwerpen en was, van bij het prille begin in 1963, ook hiervan de zeer gewaardeerde voorzitter.


 • Koperwieknieuws via E-mail

  Leden die kunnen vanaf nu ook het Koperwieknieuws pet E-mail ontvangen


 • Reis Walsrode (D)

  Tijdens dit Pinksterweekend (23 en 23 mei) bracht onze club voor de zesde keer aan georganiseerd bezoek aan Vogelpark Walsrode, het grootste vogelpark ter wereld.


 • Overlijden

  Overlijden van Staf Van den Eynden. Staf was 50 jaar  lid en zorgde al 37 jaar voor het ophalen van  de lidgelden in Nieuwmoer


 • Overlijden

  Overlijden van Achiel Kerstens. Achiel was reeds 53 jaar  een  trouw en werkend lid  van onze vereniging. Hij was tevens al 39jaar  afgevaardigde voor Essen-Hoek


 • Website

  www.koperwiek.be is in de lucht! Web master: Herman Beyers


 • Overlijden

  Overlijden Amelie Winckelmans. Zij was reeds 44 jaar lid van onze vereniging en ging tot op heden elk jaar de lidgelden ontvangen in het Noordelijk gedeelte van Kalmthout. 


 • Overname clublokaal

  Annette en Walter Schouwaerts nemen de Volkvriend over en worden onze nieuwe lokaalhouders


 • Ria & Swa stoppen

  Swa Van de Velde en Ria Debacker stoppen na 14 jaar als lokaalhouder


 • Overlijden

  Overlijden Kees Van Bergen (helper TT)


 • Overlijden

  Overlijden afgevaardigde en TT-helper Gaston Vandoren


 • Overlijden

  Overlijden TT-helper Albert Mattheeusen


 • Overlijden

  Overlijden afgevaardigde Joop Negerman


 • Bestuursverkiezing

  Bestuursverkiezing met Leon Van Hees als secretaris


 • Overlijden

  Overlijden ere-schatbewaarder Jos Debacker


 • Overlijden

  Overlijden secretaris Frans Janssens


 • Bestuursverkiezing

  Bestuursherkiezing met ontslag Alex Beylemans en nieuwe bestuursleden Patrick Antonissen, Eddy Beyers en Jan Konings als o/voorzitter.


 • Bestuursverkiezing

  Bestuursverkiezing en herschikking : Marcel Dictus (voorzitter), Alex Beylemans (o/voorzitter), Frans Janssens (secretaris), Swa Van der Velde (schatbewaarder), Jan Konings (post ringen+inventarissen), Stanny Mattheeusen (materiaalbeheer), Jan Van Overvelt (verslaggever), Jos Debacker (ere-schatbewaarder).


 • Overlijden

  Overlijden lokaalhoudster Martha Huysmans.


 • Maandbladen in Koperwieknieuws

  Overeenkomst om de maandbladen zoveel mogelijk aan huis te bestellen door afgevaardigden : Alois Kustermans, Frans Janssens, Jan Konings, Achiel Kerstens, Louis Geens, Alex Beylemans, Jan Van Overvelt, Kees Van Bergen.


 • Computer

  Voor de eerste maal berekening van de uitslagen met computerprogramma gemaakt door Herman Beyers en drukken van de catalogus door Louis Verrijcken.


 • Essens Kampioenschap

  Inrichting eerste Kampioenschap van Essen. Samenspel tussen de Koperwiek (B.O.F.), Essense Vogelvrienden (A.O.B.) en de Edele Zangers (K.B.S.)


 • Reis Walsrode

  Eerste 2-daagse reis naar Vogelpark Walsrode (Duitsland).


 • Vogelbeurs

  Vogelbeurs (eveneens 4 weken later)


 • Uitgestelde vogeltentoonstelling

  Inrichting Vogelshow (4 weken uitgesteld wegens vogelpest)


 • Informatiekeuring

  Eerste informatiekeuring (voorloper van het Kampioenschap van Essen).


 • Eerste vogelbeurs

  Inrichting voor de eerste maal van een vogelbeurs.


 • Bestuursverkiezing

  Bestuursverkiezing met Jan Van Overvelt en Alex Beylemans als nieuwe bestuursleden.


 • 100 jaar parochie Wildert

  Deelname aan stoet 100 jaar Parochie Wildert met eigengemaakte praalwagen.


 • Nieuw stencilmachine

  Aanschaf occasie stencilmachine.


 • Overlijden

  Overlijden August Jacobs, helper op de TT.


 • Nieuw bestuurslid

  Bestuursverkiezing met Jan Konings als nieuw bestuurslid.


 • Wimpel 20 jaar lid B.O.F.

  In ontvangst name te Tielt van wimpel 20 jaar lid BOF


 • Verkoop kooien

  Wegschenking van oude kooien aan exposanten en verkoop voor een zacht prijsje van standaardkooien (eigendom van de Koperwiek).  Van dan af speelde ieder met zijn eigen kooien.


 • Provinciaal Kampioenschap

  De Koperwiek neemt de inrichting van het Provinciaal Kampioenschap op zich


 • Recordjaar

  Recordjaar met 381 leden


 • Oprichting gewest A4 Noord-Antwerpen

  Oprichting in Café Drij Koningen te Kapellen van het Gewest Noord- Antwerpen  met als bestuur : Marcel Dictus (voorzitter + post TT), Frans Janssens (secretaris-schatbewaarder), Louis Joosen (o/voorzitter), Corneel De Meyer (post ornithologie).


 • Bestuursherkiezing

  Bestuursherkiezing met samenvoeging van de afdelingen

  Erevoorzitter : Frans Wijters
  Voorzitter : Marcel Dictus
  O/voorzitter : Karel Deckers
  Secretaris : Frans Janssens
  Hulpsecretaris : Leon Debacker
  Schatbewaarder : Jos Debacker
  Ringen : Michel Lambrechts
  Boeken : Alois Denissen
  Materiaal : Alois Goossens
  Vaandrig : Willy Van Loon, Leo Debacker
  TT-leden : Frans Costermans, Achiel Kerstens, Gaston Veraart
  Vogels : Albert Mattheeusen, Albert Van Laerhoven, Marcel Scheer
  Decors : Alfons Van Ginderen – Verlichting : Frans Peeters
  Helpers : Alfons Debacker, Albert Kerstens, Jef Huysmans,Louis De Backer, Walter De Backer
  Gewestleiders :
  Wildert : Alfons Deckers
  Essen : Alois Raeymakers
  Essen-Hoek : Gerard Van Loon
  Horendonk : Raymond Maas
  Nieuwmoer : Alfons Deckers (Vissenheuvel) Achterbroek : Leon Vanwesenbeeck
  Kalmthout : Georges Gruythuysen                             


 • Eerste gebruik vlag

  Eerste maal gebruik van de vlag t.g.v 40-jarig bestaan v.d. fanfare


 • Overlijden

  Overlijden Erevoorzitter Jan Nevens


 • Vlag

  Wijding van de nieuwe vlag tijdens een H. Mis voor de overleden leden.


 • Oprichting Gewest Noorderkempen

  Oprichting Gewest Noorderkempen in Hotel De Linden met Marcel Dictus als voorzitter en Frans Janssens als secretaris


 • Bestuurskiezing

  bestuursaanpassing:

  secretaris: Frans Janssens

  TT-afeling: voorzitter: Marcel Dictus, hulpsecr: Michel Lambrechts


 • Overlijden René Jacobs

  Overlijden van schrijver en mede-oprichter René Jacobs


 • Bestuurskiezing

  Bestuursherkiezing:

  Erevoorzitter: Jan Nevens

  Voorzitter : René Jacobs

  O/voorzitter : Frans Janssens

  Secretaris : Leon Debacker

  Hulpsecretaris : Marcel Dictus

  Schatbewaarder : Jos Debacker

  Raadsleden : Alois Goossens, Achiel Heymans, Frans Peeters, Albert Van Laerhoven, Albert Mattheeusen, Alfons Deckers


 • Eerste teerfeest

  Inrichting van het eerste teerfeest.


 • Balavond

  Inrichting van de eerste balavond.


 • Provinciaal kampioenschap

  Inrichting van het provinciaal kampioenschap


 • Eerste uitstap

  Eerste uitstap per autocar: rondvaart haven van Rotterdam, vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn.


 • Bestuursuitbreiding

  Bestuursuitbreiding met:

  • Marcel Dictus
  • Frans Janssens
  • Leon Debacker
  • Frans Peeters
  • Leon Van Loon
  • Leon Vanwesenbeeck


 • Eerste vogeltentoonstelling


 • Overlijden Constant Van den Bergh

  Overlijden erevoorzitter Constant Van den Bergh


 • Bestuurskiezing

  Erevoorzitter: Constant Van den Bergh
  Voorzitter: Frans Wijters
  Ondervoorzitter: Corneel Matthijssen
  Schatbewaarder: Jos Debacker
  Schrijver: René Jacobs

  Raadsleden:

  Corneel Heymans (Wildert)
  Jan Nevens (Kalmthout)
  Jozef Govers (Essen)
  Gerard Van Loon (Kalmthout-Hoek)
  Jan Van Meel (Essen)

  Aansluiting bij NFBV (Nationale Federatie van Belgische Vogelvangers) met maandblad De Witte Spreeuwen


 • Oprichting

  Oprichting De Koperwiek Wildert

  René Jacobs wordt als schrijver aangesteld

  Er worden 30 leden ingeschreven


© Copyright De Koperwiek / Webmaster Herman Beyers - Alle rechten voorbehouden