Ringen en cites

Algemeen

NIET-EUROPESE VOGELS

Iedere ernstige liefhebber zal zijn vogels ringen. Het is noodzakelijk voor een degelijke administratie, voor het meedoen aan tentoonstellingen, voor identificatie bij diefstal, enz.

Een lijst om te controleren welke ringmaat uw vogel nodig heeft, vindt u HIER

Hieronder vindt u een bestelformulier voor ringen (niet voor Europese vogels!). Je kan het downloaden, afdrukken, invullen en bezorgen aan Jan Konings, Kraaienberg 9, 2910 Essen - Tel: 03 667 57 09 - Rek. nr. 140-0536894-66 - Vooraf betalen!

Download als PDF indien weinig ervaring met EXCEL !Europese vogels

EUROPESE VOGELS 

Ze komen voor op de lijst in bijlage 1 van de wet terzake, moeten geringd worden met een gesloten ring waarvan de afmeting overeenstemt met de opgelegde richtlijnen. Als je twijfelt, neem dan eerst even een kijkje op de lijst van verplichte afmetingen (zie hierboven).

Hier vind je alle europese vogels uit bijlage 1. Je moet ze alleen correct ringen, verder geen verplichtingen.

Hieronder vindt u een bestelformulier voor ringen voor Europese vogels. Je kan het downloaden, afdrukken, invullen, handtekenen (!) en bezorgen aan Jan Konings, Kraaienberg 9, 2910 Essen - Tel: 03 667 57 09 - Rek. nr. 140-0536894-66 - Vooraf betalen!

 Download als PDF indien weinig ervaring met EXCEL !

 Databank

EUROPESE VOGELS DIE NIET OP DEZE LIJST VOORKOMEN vallen onder een nog strenger regime. Ze moeten ingeschreven worden in de databank met een meldingsformulier, je moet een geldig overdrachtformulier hebben om het bezit te verantwoorden (of oudervogels die hieraan voldoen). Bovendien moet je rode steekkkaarten invullen en een rode inventarislijst die je kan bekomen bij Jan Konings.

Iedere keer dat je een vogel ontvangt of afstaat moet je dat melden aan de databankverantwoordelijke: Dhr. Jan Van Looy, Pastoor Van Der Auwerastraat 34, 2640 Mortsel. 
Bij ontvangst van een vogel een overdrachtformulier bijvoegen, evenals een kopie van de bijgewerkte rode steekkaart. Als de deze vogels gekweekt hebt moet je een meldingsformulier invullen en een kopie van de rode steekkaart. 
U kan deze melding doen via de post, via fax op nr. 03.455.14.42 of via e-mail: secretaris@kbof.be Indien je e-mail verkiest kaarten en formulieren ingescand in bijlage meesturen.

Op 31 januari ook het roze inventaris afsluiten en bezorgen aan Jan Konings.

De nodige formulieren voor het houden van deze vogels vindt u hier:

  • Word-versie overdrachtformulier hier
  • PDF-versie overdrachtformulier hier
  • Aangifteformulier hier


Cites

CITES VOGELS

Een volgende groep vogels valt onder de CITES wetgeving. Hier is zeer strenge controle en u weze dan ook gewaarschuwd de administratie hiervan goed bij te houden.

In de praktijk gaat het vooral over de vogels in CITES - bijlage I: hier.

Bekijk bijkomende info op de KBOF-site hier

Informatie aangeboden door speciaalclub roofvogels hier.

Aanvraag nieuwe CITES vogel hier.

Documenten verklaring van kweek

 

Attentie !! Het adres voor contact met CITES is veranderd. Het wordt:  Galiliee-gebouw, Galileelaan 5/2 -1210 Brussel. © Copyright De Koperwiek / Webmaster Herman Beyers - Alle rechten voorbehouden